Kaminfläkt

Kaminfläkt

En kaminfläkt är extremt klimatsmart eftersom den inte förbrukar någon energi men fördelar värmen i rummet på ett energibesparande sätt. För de kaminfläktar som finns på marknaden börjar fläkten snurra när temperaturen under fläktens fot blir tillräckligt hög och då blåser fläkten den varma luften horisontellt ut i rummet i stället för att luften stiger rakt upp mot taket.

Det finns även kaminfläktar som kan oscillerar, d.v.s. vrider sig till vänster och höger, för att sprida värmen ännu jämnare ut i rummet. För att hitta ytterligare information om kaminfläktar hänvisas ni till systersidan kaminflakt.se.

Allt viktigt om kaminfläkten

Här förklaras hur en kaminfläkt fungerar, vilken nytta den ger och vad som är viktigt att tänka på när ni köper eller ska placera en kaminfläkt på er kamin eller spis.


Öka kaminens effekt

Öka kaminens effekt

Kaminfläkten ökar effekten för kaminen och värmer upp rummet snabbare. Detta sker genom att kaminens värme startar fläktens rotation via ett termoelektriskt elementet som gör att fläkten cirkulerar den varma luften helt tyst i rummet. Fläkten drivs av det termoelektriska elementet vilket startar och stannar fläkten beroende på temperaturen på kaminen. Temperaturskillnaden mellan kaminfläktens överdel och dess fot gör så att fläkten skapar elektricitet vilken driver fläktmotorn.

Kaminfläkten ska, för optimal effekt, placeras på vedspisen eller braskaminen så att dess fot värms upp av värmekällan. Fläkten ska placeras på en plan och varm yta. Bäst brukar vara att ha kaminfläkten i bakkanten av braskaminen eller vedspisen eftersom där är det oftast korrekt temperatur för fläkten. Den värmestyrda kaminfläkten kommer då sprida kaminvärmen på ett behagligt sätt och bidrar till att sänka hemmets vedförbrukning.

Termoelektriskt elementet

Termoelektriskt elementet

Det Termoelektriska Fenomenet, som även kallas Seebeckeffekt, ger upphov till en spänningsskillnad som kan skapa en elektrisk ström genom en elmotor.

För att skapa den termoelektriska effekten låter man två ledande material som upphettas till olika temperaturer producerar en elektrisk ström. Denna ström uppstår genom att elektronerna rör sig bort ifrån den varma materialet mot den kalla materialet.

Då elektronerna rör sig från den varma sidan till kalla sidan så skapas en elektrisk ström. Strömmen går sedan genom en sluten krets vidare till en elmotor som driver fläktbladen som sitter på kaminfläkten. Ju större temperaturskillnad, desto större är den genererade elektriska strömmen och därmed också den genererade effekten.


Hitta bra kaminfläktar finns hos


Tips på bra kaminfläktar

Här finns några av de bästa kaminfläktar.


Allt du behöver veta om kaminfläktarna

Här finns allt viktigt och intressant om kaminfläktar som ni kan ställa på spisen, kaminen eller täljstenskaminen.Meny - Kaminfläkt
Till förstasidan på www.kaminfläkt.se Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Kaminfläkt Test Roligt Nytt